Bot API, geliştiricilerin Telegram’da botlar oluşturmasını sağlayan HTTP tabanlı bir arayüzdür.
Bir botun nasıl kurulduğunu ve oluşturulduğunu öğrenmek için, Botlara Giriş sayfasına göz atın.

9 Mart 2021

Bot API 5.1

İki yeni güncelleme tipi eklendi

Update sınıfındaki my_chat_member ve chat_member alanları ve ChatMemberUpdated sınıfı tarafından temsil edilen, sohbetlerdeki üye durum değişiklikleri hakkında güncellemeler eklendi. Bot, diğer sohbet üyeleri hakkındaki chat_member güncellemelerini almak için sohbetin yöneticisi olmalıdır. Varsayılan olarak, sadece botun kendisi hakkındaki my_chat_member güncellemeleri alınır.

Gelişmiş Davet Bağlantıları

 • Bir sohbetteki davet bağlantısını temsil eden ChatInviteLink sınıfı eklendi.
 • Birincil davet bağlantısına ek olarak yeni davet bağlantıları oluşturmak için kullanılan createChatInviteLink metodu eklendi.
 • Bot tarafından oluşturulmuş birincil olmayan davet bağlantılarını düzenlemek için kullanılan editChatInviteLink metodu eklendi.
 • Bot tarafından oluşturulmuş davet bağlantılarını iptal etmek için kullanılan revokeChatInviteLink metodu eklendi.

Sesli Sohbet Bilgisi

Ve Daha Fazlası

 • Message sınıfına message_auto_delete_timer_changed alanı ve MessageAutoDeleteTimerChanged tipi eklendi.
 • kickChatMember metoduna, çıkarılan kullanıcının gruptaki tüm mesajlarının silinmesini sağlayan revoke_messages parametresi eklendi.
 • ChatMember sınıfına yeni can_manage_chat yönetici yetkisi ve promoteChatMember metoduna can_manage_chat parametresi eklendi. Bu yetki, diğer herhangi bir yönetici yetkisi tarafından ima edilir.
 • Rastgele dice için yeni bowling animasyonu desteklendi. sendDice metodunda emoji parametresini belirterek farklı animasyonlar (zar, dart, basketbol, futbol, bowling, ikramiye) arasında seçim yapın.

UYARI!

Gelecek Bot API güncellemelerinin birinden sonra, bazı kullanıcı tanımlayıcılar 2^31 - 1‘den daha büyük olacak ve artık imzalanmış 32-bit integer tipinde saklamak mümkün olmayacak. Kullanıcı tanımlayıcıları 52’ye kadar significant bite sahip olacak, bu nedenle 64-bit integer ya da double-precision float tipi saklamak için güvenli olacaktır. Lütfen kodunuzun bu tür kullanıcı tanımlayıcılarını doğru şekilde işleyebildiğinden emin olun.

4 Kasım 2020

Bot API 5.0 Tanıtımı

Kendi Bot API Sunucunuzu Kurun

 • Bot API kaynak kodu telegram-bot-api adresinde kullanılabilir. Botlarınızın performanslarını artırmak için yerel olarak kendi Bot API sunucunuzu kurabilirsiniz.
 • Yerel olarak botunuzu başlatmadan önce, bulut Bot API sunucusundan çıkış yapmak için kullanılabilecek logOut metodu eklendi. Yerel olarak çalıştırmadan önce çıkış yapmalısınız, aksi takdirde botun tüm güncellemeleri alacağının garantisi yoktur.
 • Bir yerel sunucudan başka birine taşımadan önce, botu kapatmak için kullanılabilecek close metodu eklendi.

Bot Sahipliğini Aktarma

 • Artık @BotFather‘ı kullanarak botlarınızın sahipliğini başka bir Telegram hesabına aktarabilirsiniz.

Webhooklar

 • setWebhook metoduna DNS çözümlemesini atlamayı ve webhook istekleri göndermek için belirtilen sabit IP adresini kullanmayı sağlayan ip_address parametresi eklendi.
 • WebhookInfo sınıfına, webhook bağlantıları oluşturmak için kullanılan geçerli IP adresini içeren ip_address alanı eklendi.
 • setWebhook ve deleteWebhook alanlarına drop_pending_updates parametresini kullanarak, webhook adresi değiştirirken, bekleyen tüm güncellemeleri iptal etme özelliği eklendi.

Gruplarla Çalışma

 • getChat isteği, özel sohbetler için (varsa) kullanıcı biyografisini veriyor.
 • getChat isteği, süper grup ve kanallar için bağlı sohbetin kimliğini veriyor.
 • getChat isteği, süper grubun bağlı olduğu konumu veriyor (bkz: Yerel Gruplar). Konumu vermek için ChatLocation sınıfı eklendi.
 • Güvenli engel kaldırmayı sağlamak için unbanChatMember metoduna only_if_banned parametresi eklendi.

Dosyalarla Çalışma

 • Audio ve Video sınıflarına orijinal dosya adını içeren file_name alanı eklendi.
 • inputMediaDocument sınıfı ve sendDocument metoduna disable_content_type_detection parametresini kullanarak, dosya içerik türü algılamayı sunucu taraflı olarak devre dışı bırakma özelliği eklendi.

Çoklu Sabit Mesajlar

 • Özel sohbetlerde mesaj sabitleme özelliği eklendi.
 • Belirtilen sabit mesajın sabitlemesini kaldırmak için unpinChatMessage metoduna message_id parametresi eklendi.
 • Bir sohbetteki tüm sabit mesajların sabitlemesini kaldırmak için unpinAllChatMessages metodu eklendi.

Dosya Albümleri

 • sendMediaGroup metoduna ses ve belge albümlerini gönderme ve alma desteği eklendi.

Canlı Konumlar

Anonim Yöneticiler

 • Message sınıfına, bir sohbet (grup ya da kanal) olan mesaj gönderenini içeren sender_chat alanı eklendi. Kanal olmayan sohbetlerde geriye dönük uyumluluk için from alanı; bağlı gruba iletilen mesajlar için 777000 ID’li kullanıcıyı, anonim grup yöneticilerinden mesajlar için 1087968824 (@GroupAnonymousBot) ID’li kullanıcıyı gösterecek.
 • chatMember sınıfına, anonim sohbet yöneticilerini ayırt etmek için kullanılacak is_anonymous alanı eklendi.
 • promoteChatMember metoduna, anonim sohbet yöneticilerini yükseltmeyi sağlayan is_anonymous parametresi eklendi. Botun bunu yapması için is_anonymous iznine sahip olması gerekir. Botlar is_anonymous izinleri varsa bile sohbette anonim olarak görünmez; izni sadece diğer yöneticilere geçirmek için kullanırlar.
 • Message sınıfına author_signature olarak anonim mesaj göndereninin özel başlığı eklendi.

Ve Daha Fazlası

Ve Son ama Az değil

 • Rastgele dice için futbol ve ikramiye makinesi animasyonları desteklendi. sendDice metodunda emoji parametresini belirterek farklı animasyonlar (zar, dart, basketbol, futbol, ikramiye makinesi) arasında seçim yapın.

4 Haziran 2020

Bot API 4.9

 • Message nesnesine yeni via_bot alanı eklendi. Artık mesaj göndermek için hangi botun kullanıldığını bilebilirsiniz.
 • Satır içi GIF ve MPEG4 animasyonları video küçük resimleri desteklendi.
 • Rastgele dice için yeni basketbol animasyonu desteklendi. sendDice metodunda emoji parametresini belirterek farklı animasyonları (zar, dart, basketbol) seçebilirsiniz.

24 Nisan 2020

Bot API 4.8

 • Test 2.0 için açıklamalar desteklendi. sendPoll metodunda explanation ve explanation_parse_mode parametrelerini belirterek açıklamalar ekleyin.
 • Poll nesnesine explanation ve explanation_entities alanları eklendi.
 • Belirtilen tarih ve saatte otomatik olarak kapanan zamanlanmış anketler desteklendi. sendPoll metodunda open_period ya da close_date parametresini belirterek ayarlayın.
 • Poll nesnesine open_period ve close_date alanları eklendi.
 • Mini oyunlar için yeni dart animasyonu eklendi. sendDice metodunda emoji parametresini belirterek varsayılan zar ve dart animasyonları arasında seçim yapın.
 • Dice nesnesine emoji alanı eklendi.

30 Mart 2020

Bot API 4.7

 • 1’den 6’ya kadar rastgele sayı veren zar mesajı göndermek için sendDice metodu eklendi.
 • Message nesnesine dice alanı eklendi.
 • Botun komut listesini almak için getMyCommands metodu eklendi.
 • Botun komutlarını @BotFather yerine Bot API ile değiştirmek için setMyCommands metodu eklendi.
 • createNewStickerSet metodunda png_sticker yerine tgs_sticker parametresini kullanarak animasyonlu çıkartma paketleri oluşturma yeteneği eklendi.
 • addStickerToSet metodunda png_sticker yerine tgs_sticker parametresini kullanarak oluşturulan paketlere animasyonlu çıkartma ekleme yeteneği eklendi.
 • StickerSet nesnesine thumb alanı eklendi.
 • setStickerSetThumb metodunu kullanarak oluşturulan paketlerin küçük resimlerini değiştirme yeteneği eklendi.

23 Ocak 2020

Bot API 4.6

 • Anketler 2.0 desteklendi.
 • Görünür oylar, çoklu cevap ve test tarzı anketler için sendPoll metoduna parameters is_anonymoustypeallows_multiple_answerscorrect_option_idis_closed seçenekleri eklendi.
 • KeyboardButton nesnesine request_poll alanı ve KeyboardButtonPollType nesnesi eklendi.
 • Update nesnesindeki poll_answer alanı ve PollAnswer nesnesine görünür oylar için güncellemeler eklendi.
 • Poll nesnesine total_voter_countis_anonymoustypeallows_multiple_answerscorrect_option_id alanları eklendi.
 • Botlar artık özel sohbetlere anket gönedebilecek.
 • getMe isteğine daha fazla bilgi eklendi: User nesnesine can_join_groupscan_read_all_group_messages and supports_inline_queries alanları eklendi.
 • MessageEntity nesnesine opsiyonel language alanı eklendi.

31 Aralık 2019

Bot API 4.5

 • İki yeni MessageEntity tipi için destek eklendi: altı çizili ve üstü çizili.
 • İç içe MessageEntity nesneleri için destek eklendi. Formatlar artık başka formatları da içerebilir. İki formatın ortak karakterleri varsa, bunlardan biri diğerinin içinde tamamen yer alır.
 • HTML formatında iç içe formatlar için yeni etiketler eklendi: <u>/<ins> (altı çizili metinler için) ve <s>/<strike>/<del> (üstü çizili metinler için).
 • Yeni format modu MarkdownV2 eklendi. __ (altı çizili metinler için) ve ~ (üstü çizili metinler için). Markdown format modu, geri dönük uyumluluk için değişmeden kalır.
 • AnimationAudioDocumentPassportFilePhotoSizeStickerVideoVideoNoteVoiceFile nesnelerine file_unique_id alanı; ChatPhoto nesnesine de small_file_unique_id ve big_file_unique_id alanları eklendi. Yeni alanlar, zaman içinde ve farklı botlar için aynı olması beklenen benzersiz bir dosya tanımlayıcı içerir, ancak dosyayı indirmek veya yeniden kullanmak için kullanılamaz.
 • ChatMember nesnesine custom_title alanı eklendi.
 • Bot tarafından yükseltilen yöneticilerin özel başlıklarını yönetmek için yeni setChatAdministratorCustomTitle metodu eklendi.
 • Chat nesnesine slow_mode_delay alanı eklendi.