Bot API, geliştiricilerin Telegram’da botlar oluşturmasını sağlayan HTTP tabanlı bir arayüzdür.
Bir botun nasıl kurulduğunu ve oluşturulduğunu öğrenmek için, Botlara Giriş sayfasına göz atın.

4 Kasım 2020

Bot API 5.0 Tanıtımı

Kendi Bot API Sunucunuzu Kurun

 • Bot API kaynak kodu telegram-bot-api adresinde kullanılabilir. Botlarınızın performanslarını artırmak için yerel olarak kendi Bot API sunucunuzu kurabilirsiniz.
 • Yerel olarak botunuzu başlatmadan önce, bulut Bot API sunucusundan çıkış yapmak için kullanılabilecek logOut metodu eklendi. Yerel olarak çalıştırmadan önce çıkış yapmalısınız, aksi takdirde botun tüm güncellemeleri alacağının garantisi yoktur.
 • Bir yerel sunucudan başka birine taşımadan önce, botu kapatmak için kullanılabilecek close metodu eklendi.

Bot Sahipliğini Aktarma

 • Artık @BotFather‘ı kullanarak botlarınızın sahipliğini başka bir Telegram hesabına aktarabilirsiniz.

Webhooklar

 • setWebhook metoduna DNS çözümlemesini atlamayı ve webhook istekleri göndermek için belirtilen sabit IP adresini kullanmayı sağlayan ip_address parametresi eklendi.
 • WebhookInfo sınıfına, webhook bağlantıları oluşturmak için kullanılan geçerli IP adresini içeren ip_address alanı eklendi.
 • setWebhook ve deleteWebhook alanlarına drop_pending_updates parametresini kullanarak, webhook adresi değiştirirken, bekleyen tüm güncellemeleri iptal etme özelliği eklendi.

Gruplarla Çalışma

 • getChat isteği, özel sohbetler için (varsa) kullanıcı biyografisini veriyor.
 • getChat isteği, süper grup ve kanallar için bağlı sohbetin kimliğini veriyor.
 • getChat isteği, süper grubun bağlı olduğu konumu veriyor (bkz: Yerel Gruplar). Konumu vermek için ChatLocation sınıfı eklendi.
 • Güvenli engel kaldırmayı sağlamak için unbanChatMember metoduna only_if_banned parametresi eklendi.

Dosyalarla Çalışma

 • Audio ve Video sınıflarına orijinal dosya adını içeren file_name alanı eklendi.
 • inputMediaDocument sınıfı ve sendDocument metoduna disable_content_type_detection parametresini kullanarak, dosya içerik türü algılamayı sunucu taraflı olarak devre dışı bırakma özelliği eklendi.

Çoklu Sabit Mesajlar

 • Özel sohbetlerde mesaj sabitleme özelliği eklendi.
 • Belirtilen sabit mesajın sabitlemesini kaldırmak için unpinChatMessage metoduna message_id parametresi eklendi.
 • Bir sohbetteki tüm sabit mesajların sabitlemesini kaldırmak için unpinAllChatMessages metodu eklendi.

Dosya Albümleri

 • sendMediaGroup metoduna ses ve belge albümlerini gönderme ve alma desteği eklendi.

Canlı Konumlar

Anonim Yöneticiler

 • Message sınıfına, bir sohbet (grup ya da kanal) olan mesaj gönderenini içeren sender_chat alanı eklendi. Kanal olmayan sohbetlerde geriye dönük uyumluluk için from alanı; bağlı gruba iletilen mesajlar için 777000 ID’li kullanıcıyı, anonim grup yöneticilerinden mesajlar için 1087968824 (@GroupAnonymousBot) ID’li kullanıcıyı gösterecek.
 • chatMember sınıfına, anonim sohbet yöneticilerini ayırt etmek için kullanılacak is_anonymous alanı eklendi.
 • promoteChatMember metoduna, anonim sohbet yöneticilerini yükseltmeyi sağlayan is_anonymous parametresi eklendi. Botun bunu yapması için is_anonymous iznine sahip olması gerekir. Botlar is_anonymous izinleri varsa bile sohbette anonim olarak görünmez; izni sadece diğer yöneticilere geçirmek için kullanırlar.
 • Message sınıfına author_signature olarak anonim mesaj göndereninin özel başlığı eklendi.

Ve Daha Fazlası

Ve Son ama Az değil

 • Rastgele dice için futbol ve ikramiye makinesi animasyonları desteklendi. sendDice metodunda emoji parametresini belirterek farklı animasyonlar (zar, dart, basketbol, futbol, ikramiye makinesi) arasında seçim yapın.

4 Haziran 2020

Bot API 4.9

 • Message nesnesine yeni via_bot alanı eklendi. Artık mesaj göndermek için hangi botun kullanıldığını bilebilirsiniz.
 • Satır içi GIF ve MPEG4 animasyonları video küçük resimleri desteklendi.
 • Rastgele dice için yeni basketbol animasyonu desteklendi. sendDice metodunda emoji parametresini belirterek farklı animasyonları (zar, dart, basketbol) seçebilirsiniz.

24 Nisan 2020

Bot API 4.8

 • Test 2.0 için açıklamalar desteklendi. sendPoll metodunda explanation ve explanation_parse_mode parametrelerini belirterek açıklamalar ekleyin.
 • Poll nesnesine explanation ve explanation_entities alanları eklendi.
 • Belirtilen tarih ve saatte otomatik olarak kapanan zamanlanmış anketler desteklendi. sendPoll metodunda open_period ya da close_date parametresini belirterek ayarlayın.
 • Poll nesnesine open_period ve close_date alanları eklendi.
 • Mini oyunlar için yeni dart animasyonu eklendi. sendDice metodunda emoji parametresini belirterek varsayılan zar ve dart animasyonları arasında seçim yapın.
 • Dice nesnesine emoji alanı eklendi.

30 Mart 2020

Bot API 4.7

 • 1’den 6’ya kadar rastgele sayı veren zar mesajı göndermek için sendDice metodu eklendi.
 • Message nesnesine dice alanı eklendi.
 • Botun komut listesini almak için getMyCommands metodu eklendi.
 • Botun komutlarını @BotFather yerine Bot API ile değiştirmek için setMyCommands metodu eklendi.
 • createNewStickerSet metodunda png_sticker yerine tgs_sticker parametresini kullanarak animasyonlu çıkartma paketleri oluşturma yeteneği eklendi.
 • addStickerToSet metodunda png_sticker yerine tgs_sticker parametresini kullanarak oluşturulan paketlere animasyonlu çıkartma ekleme yeteneği eklendi.
 • StickerSet nesnesine thumb alanı eklendi.
 • setStickerSetThumb metodunu kullanarak oluşturulan paketlerin küçük resimlerini değiştirme yeteneği eklendi.

23 Ocak 2020

Bot API 4.6

 • Anketler 2.0 desteklendi.
 • Görünür oylar, çoklu cevap ve test tarzı anketler için sendPoll metoduna parameters is_anonymoustypeallows_multiple_answerscorrect_option_idis_closed seçenekleri eklendi.
 • KeyboardButton nesnesine request_poll alanı ve KeyboardButtonPollType nesnesi eklendi.
 • Update nesnesindeki poll_answer alanı ve PollAnswer nesnesine görünür oylar için güncellemeler eklendi.
 • Poll nesnesine total_voter_countis_anonymoustypeallows_multiple_answerscorrect_option_id alanları eklendi.
 • Botlar artık özel sohbetlere anket gönedebilecek.
 • getMe isteğine daha fazla bilgi eklendi: User nesnesine can_join_groupscan_read_all_group_messages and supports_inline_queries alanları eklendi.
 • MessageEntity nesnesine opsiyonel language alanı eklendi.

31 Aralık 2019

Bot API 4.5

 • İki yeni MessageEntity tipi için destek eklendi: altı çizili ve üstü çizili.
 • İç içe MessageEntity nesneleri için destek eklendi. Formatlar artık başka formatları da içerebilir. İki formatın ortak karakterleri varsa, bunlardan biri diğerinin içinde tamamen yer alır.
 • HTML formatında iç içe formatlar için yeni etiketler eklendi: <u>/<ins> (altı çizili metinler için) ve <s>/<strike>/<del> (üstü çizili metinler için).
 • Yeni format modu MarkdownV2 eklendi. __ (altı çizili metinler için) ve ~ (üstü çizili metinler için). Markdown format modu, geri dönük uyumluluk için değişmeden kalır.
 • AnimationAudioDocumentPassportFilePhotoSizeStickerVideoVideoNoteVoiceFile nesnelerine file_unique_id alanı; ChatPhoto nesnesine de small_file_unique_id ve big_file_unique_id alanları eklendi. Yeni alanlar, zaman içinde ve farklı botlar için aynı olması beklenen benzersiz bir dosya tanımlayıcı içerir, ancak dosyayı indirmek veya yeniden kullanmak için kullanılamaz.
 • ChatMember nesnesine custom_title alanı eklendi.
 • Bot tarafından yükseltilen yöneticilerin özel başlıklarını yönetmek için yeni setChatAdministratorCustomTitle metodu eklendi.
 • Chat nesnesine slow_mode_delay alanı eklendi.